Trainees over het Traineeship Business Analyst

Young Professionals Jelle, Denis, Johnno en Menno vertellen over hun ervaring met het Traineeship Business Analyst. In deze video vertellen ze over de keuze voor dit traineeship, wat hen aansprak in het opleidingsprogramma, bij welke opdrachtgever ze geplaatst zijn en de aansluiting tussen de opleiding en het werk.